انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
مها سنگی مانند بلور، یاقوت کبود مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
صدف نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره ب... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
دیان دیانا مشاهده
آسنات <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آسنات با تلفظ/Āsenāt... مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
لیلی شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
آدریان آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم مشاهده
یسرا گشایش ، راحتی مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
میثم نام پسر یحیی از یاران علی(ع) مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
سونیا دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باش... مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
فائزه فایزه ، نایل، رستگار مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
سها نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان... مشاهده
والا بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت،اصیل،... مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
میعاد محل قرارگاه، وعده گاه مشاهده
سویل دوست داشته شده مشاهده
سمیرا هم صحبت شبانه مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
ارتا راستی، درستی مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
تسنیم نام چشمه ای در بهشت مشاهده
ساناز نوعی گل ، نادر، کمیاب مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده