انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
سلینا به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت ف... مشاهده
آرینا آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
صدف نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره ب... مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
سلدا کوهستان مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نرجس معرب از فارسی،نرگس، نام همسر امام حسن عسگری(ع) و م... مشاهده
ماندانا <p>تلفظ (mandana) اسمی ایرانی و دخترانه</p> <p>به... مشاهده
آسنات <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آسنات با تلفظ/Āsenāt... مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
اوین عشق مشاهده
هانی مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب مشاهده
آریسا اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته س... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
سونیا دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باش... مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
مانا ماندنی، پایدار مشاهده
سیروان عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای... مشاهده
آتوسا نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
لیلا لیلی مشاهده
حدیثه نو، جدید مشاهده
محمد هادی بنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
ساحل زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
آدریان آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
روژین مانند روز، روشن مشاهده
عارفه مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت... مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
سویل دوست داشته شده مشاهده