انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
روژینا روژین مشاهده
آردا آرشا ، مقدس مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
آینور آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، د... مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
شادمهر مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شه... مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
گلاره مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
آرامش آسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمید... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
شمیم بوی خوش مشاهده
حسان زیبارویان، نیکوان مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
میثاق عهد و پیمان مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
ماهد گستراننده و پهن کننده مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
روشان روشن مشاهده
سپیده روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب مشاهده
هیرا فراخ، وسیع مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
امیرپارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
ریحان گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گی... مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
رمیصا ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه م... مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
نانا پدر و مادر، نعناع مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
آنوشا کیش و مذهب ، دین و آیین مشاهده
آسو شفق،هنگام طلوع خورشید،همچنین نام شرابی مست کننده ک... مشاهده
روناک روشن مشاهده