انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
سجاد بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
ملیسا بادرنگبویه مشاهده
حامی حمایت کننده، پشتیبان مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
یارا <p>(تلفظ: yārā) اسمی پسرانه و فارسی</p> <p>به معن... مشاهده
یگانه صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر... مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
تینا گِل ، هم ریشه با مشاهده
محسن نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند مشاهده
طهورا پاکیزه - پاک کننده مشاهده
ارشیا تخت پادشاهی، هزوارش و هم ریشه با مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
دینا دینه مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
آلا نعمتها،نیکیها مشاهده
اسما نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم... مشاهده
امیر ارسلان حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانها... مشاهده
سحر زمان قبل از سپیده دم ، صبح مشاهده
آریو نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پاد... مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
آریانا نامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی... مشاهده
اروین آروین ، تجربه ، امتحان ، آزمون مشاهده
آرنیکا آریایی نیک خو مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
آیه هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابها... مشاهده
وانیا هدیه با شکوه خداوند مشاهده
هیلدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هیلدا با تلفظ/Hildā/... مشاهده
کیمیا اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون مشاهده
سلما نام زنان عرب مشاهده
آندیا نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
آروشا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آروشا با تلفظ /Āro&s... مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
سما آسمان مشاهده
آرشام به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریار... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
آیلا هاله دور ماه مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده