انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
رزا نام لاتین گل رز مشاهده
نویان امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک مشاهده
آیناز آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه مشاهده
آدرینا آتشین ، سرخ رو ، دختر زیبا رو ، بانوی آتشین مشاهده
روشنا نور، روشنایی مشاهده
ارمیا ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اس... مشاهده
حنانه مهربان ، بخشاینده ، بسیار ناله کننده مشاهده
سدنا سجده کننده بر خانه خدا - مرکب از سدن(عربی) به معنا... مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
آرتا ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است مشاهده
غزل شعر عاشقانه مشاهده
اسرا در گویش سمنان اشک مشاهده
مهسا مانند ماه، زیبا مشاهده
پارمیس پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پ... مشاهده
پویان پویا، پوینده مشاهده
احسان نیکی، نیکویی مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
نیکی خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان مشاهده
آسنا روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی مشاهده
سوین عشق ، محبت ، علاقه شدید مشاهده
ملورین در بلورین - رویه شفاف مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
همتا نظیر، مانند مشاهده
مهنا گوارا و خوش مشاهده
اراد آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
آراز گویش ترکی رودخانه ارس مشاهده
آنیتا آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
ثمین گران بها، قیمتی مشاهده
ستیا جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه- لقب... مشاهده
دلارام دل آرام مشاهده
مبین آشکار - پیدا مشاهده
شهریار پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه،... مشاهده
آرشا آردا ، مقدس مشاهده
پرنسا مانند ستاره پروین ، دیبای منقش و لطیف ، پرنیان مشاهده
نیایش دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام... مشاهده
روژان روزها، روزان مشاهده
ترمه نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی مشاهده
آیسان آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
نازگل دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است مشاهده
الین (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت) منسوب به ایل؛ (به مجاز)... مشاهده
محمدعلی ترکیب اسامی محمد و علی مشاهده
یلدا آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال... مشاهده
جانا ای جان، ای عزیز مشاهده
آیدا شاد، خوش مشاهده
رقیه سحر و افسون - نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خد... مشاهده
مانیا معرب از یونانی، دیوانگی، جنون مشاهده
گیسو موی بلندسر مشاهده
رونیا بر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل... مشاهده