انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
آبشن صورت دیگر آویشن ، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعن... مشاهده
آبگل گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می آید مشاهده
آبگون به رنگ آب، آبی، گل نیلوفر مشاهده
آبگین شیشه، آینه مشاهده
آبگینه شیشه، آینه، ظرف شیشه ای یا بلورین به ویژه جام شراب مشاهده
آبلاتکا از نامهای ایران باستان مشاهده
آبلوج قند سفید - قند مکرر مشاهده
آبناز نام زنی در منظومه ویس و رامین ، مایه فخر آب ، کنای... مشاهده
آبنوس درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه ای بسیار شیرین... مشاهده
آبنوش آب گوارا - نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
آبو آبی ، نیلوفرآبی ، دایی مشاهده
آبکار سقا ، می فروش ، حکاک ، نگین ساز ، نام یکی از بزرگا... مشاهده
آبی به رنگ آب ، نیلی مشاهده
آبی سرکش ، نافرمان مشاهده
آبیار میراب ، مامور تقسیم آب مشاهده