اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
اردیان مقدس مشاهده
نگارین زیبا، آراسته، مزین مشاهده
شایسته سزاوار، لایق و درخور مشاهده
فریال دارای اندام و هیکل باشکوه مشاهده
پرگل (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل مشاهده
نسرین گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های... مشاهده
بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
نازیلا دختر طناز و عشوه گر مشاهده
شهیار یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در... مشاهده
الیکا نام روستایی در مازندران مشاهده
اران حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیم... مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
فریبا بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند مشاهده
سوشا سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زر... مشاهده
پرند پرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده مشاهده
راز آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر مشاهده
ماهی جانوری مهره دار، آبزی معروف مشاهده
ماهین منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی مشاهده
سارگل گل زرد مشاهده
فایدیم گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
فرشاد روح و عقل،کره مریخ مشاهده
دختر معنی اسم را در این قسمت بنویسید مشاهده
سورین توانا، دلیر مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
شهنام دارای نام شاهانه مشاهده
سحرناز سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از س... مشاهده
وریا قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ مشاهده
فردوس معرب از فارسی، پردیس بهشت مشاهده
لاله گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون مشاهده
مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت مشاهده
دلدار معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت مشاهده
ناهید زهره، آناهیتا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون... مشاهده
گلشید گلی که چون خورشید می درخشد مشاهده
پریاس گلبرگ یاس ، زیبا و با طراوت ، شاداب و جذاب مشاهده
وینا رنگارنگ ، همجنین روشن و آشکار مشاهده
دالیا نام گلی است مشاهده
اروند نام رودی در ایران مشاهده
نیتا مشاهده
افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا مشاهده
مهراز راز بزرگ مشاهده
محمدعباس مرکب از دو اسم محمد و عباس مشاهده
نورهان تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
فرهود پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است مشاهده
مژگان مژه ها مشاهده
دلنواز آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب ومعشوق، نام یکی ا... مشاهده
مهداد داده ماه مشاهده
آزاد رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده،فارغ و آسوده،... مشاهده
پریچهر پریچهره مشاهده
آدا پاداش مینوی، فرشته توانگری مشاهده