اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
فرزین وزیر در بازی شطرنج مشاهده
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده
ثمینا ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی مشاهده
فردین یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از... مشاهده
هیما بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفت... مشاهده
آرمیا آرامش دهنده، آرام کننده مشاهده
آریامهر برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریو... مشاهده
سپینود از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهر... مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
فریان از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان م... مشاهده
آرامش آسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمید... مشاهده
آرتینا آرتین + ا (پسوند اسم ساز)، منسوب به آرتین مشاهده
سبا نام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده
ویدا پیدا و هویدا و ظاهر مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
نارگل گل انار مشاهده
شهداد داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در ک... مشاهده
پرهان لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
سپیده روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
ارس نام رودی در مرز شمالی ایران مشاهده
آرتیمان مرکب از آرتی به معنای پاک و مقدس بعلاوه مان به معن... مشاهده
ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و د... مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
میترا صورتی از واژه مشاهده
فریما زیبا و دوست داشتنی مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
فرسام دارای شکوه و عظمتی چون سام مشاهده
اردوان یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند... مشاهده
آرمیس هرمس ، از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
سامینا پیشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی ا... مشاهده
رایمون پسر باهوش مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
تهمینه نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه... مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
زهیر از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده
ترگل گل تازه و شاداب مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده