اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
مهرزاد زاده خورشید مشاهده
برنا جوان مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده
آیین دین مذهب عادت رسم روش - نام روستایی در استان فارس مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
شاینا شاهدانه مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ماندانا <p>تلفظ (mandana) اسمی ایرانی و دخترانه</p> <p>به... مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
آریسا اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته س... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده