اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آتبین آبتین ،روح کامل و نیکو کار - ‌ از شخصیتهای شاهنامه... مشاهده
آتر آذر - اخگر- آتش مشاهده
آترا آذر- آتش - نام یکی از ماههای پاییز مشاهده
آتردین آذر دین ، زردشتی مشاهده
آتردین آَذردین، نام بهدینی در اوستا مشاهده
آتروان صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتش... مشاهده
آتروپات محافظ آتش ، نگهبان آتشکده ، نام یکی از فرماندهان ق... مشاهده
آترون صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتش... مشاهده
آتریسا آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخ... مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
آترینه صورت دیگری از آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته... مشاهده
آتسا آتوسا مشاهده
آتش آنچه از سوختن مواد به وجود می آید و با گرما، شعله،... مشاهده
آتش از شخصیتهای شاهنامه، مخفف نام نوش آذر، یکی از چهار... مشاهده