اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
سامین <p>نام پسرانه سامین با تلفظ /Sā.min/ و املا Samin... مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
اروین آروین ، تجربه ، امتحان ، آزمون مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
فراز جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی مشاهده
سروش فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
آتریسا آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخ... مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
آناهیتا ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوست... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
شروین نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
یارا <p>(تلفظ: yārā) اسمی پسرانه و فارسی</p> <p>به معن... مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
آسمان فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز... مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده