اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آرشام به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریار... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
پرنیان پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
رايان راهنما مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
فراز جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
پسته میوه ای کوچک و بیضی شکل که مغز آن خوراکی است ، در... مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
آتریسا آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخ... مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
آناهیتا ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوست... مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
سروش فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی مشاهده
شروین نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه... مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
آسمان فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
آیین دین مذهب عادت رسم روش - نام روستایی در استان فارس مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده