اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
آبناز نام زنی در منظومه ویس و رامین ، مایه فخر آب ، کنای... مشاهده
آبنوس درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه ای بسیار شیرین... مشاهده
آبنوش آب گوارا - نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
آبو آبی ، نیلوفرآبی ، دایی مشاهده
آبکار سقا ، می فروش ، حکاک ، نگین ساز ، نام یکی از بزرگا... مشاهده
آبی به رنگ آب ، نیلی مشاهده
آبیار میراب ، مامور تقسیم آب مشاهده
آبیژ صورت دیگر آیید،شراره، اخگر،آتش - کنایه از افراد پر... مشاهده
آپاسای نام منشی شاپور اول پادشاه ساسانی مشاهده
آپام نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی مشاهده
آپاما نام دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
آپامنه نام دختر یکی از فرماندهان ایرانی در زمان سلوکیان مشاهده
آپامه نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوک... مشاهده
آپیشن گویش کرمانی آویشن،گیاهی علفی و معطر از خانواده نعن... مشاهده
آتاناز دختر نازنین بابا ، مشاهده