اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
آروشا درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم مشاهده
ارسام نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
آریانا نامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی... مشاهده
امیر ارسلان حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانها... مشاهده
آریو نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پاد... مشاهده
آلا پروا احتیاط مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامین <p>نام سامین با تلفظ /Sā.min/ و املای Samin به نظر... مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
اروین آروین ، تجربه ، امتحان ، آزمون مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
فراز جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی مشاهده
سروش فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
آتریسا آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخ... مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
آناهیتا ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوست... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
لاوین نام منطقه ای مرزی در مغرب ایران مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
شروین نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
یارا توانایی، قدرت مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده