اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
دانا عاقل، خردمند مشاهده
آرسان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
آرون صفت نیک و خصلت پسندیده مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
آردا آرشا ، مقدس مشاهده
طه طهماسپ مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
روشان روشن مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
آناهید آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
آرشاویر مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
کتایون کسایون،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیص... مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
آمیتیس نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
سپهراد مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
آرشین آرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به ک... مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده
آذین زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین... مشاهده
شادمهر مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شه... مشاهده
ابتین آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهن... مشاهده
بهنام دارای نام نیک مشاهده
آهو جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی... مشاهده
آناشید مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی ش... مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
ساتین محبوب و دوست داشتنی مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
فرزام لایق، درخور، شایسته مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده