اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
آهو جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
سایه تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در... مشاهده
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
آردا آرشا ، مقدس مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
شادمهر مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شه... مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
آرامش آسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمید... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
روشان روشن مشاهده
سپیده روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
امیرپارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
فرزانه خردمند، دانا مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
نانا پدر و مادر، نعناع مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
آنوشا کیش و مذهب ، دین و آیین مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
آرشاویر مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
آریامهر برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریو... مشاهده