اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
مهان بزرگان مشاهده
امیرپارسا مرکب از امیر و پارسا ، حاکم خداترس مشاهده
محیصا رستگار شده ، پاک و آمرزیده(به فتح میم) مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
ارشام آرشامه مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
سایه تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
آرسان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
آرون صفت نیک و خصلت پسندیده مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
آردا آرشا ، مقدس مشاهده
طه طهماسپ مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
روشان روشن مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
آناهید آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
آرشاویر مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
آرشاویر مرد مقدس مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
کتایون کسایون،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیص... مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
آمیتیس نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
سپهراد مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
آرشین آرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به ک... مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
میلان نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده