اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
ارتا راستی، درستی مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
ماندانا <p>تلفظ (mandana) اسمی ایرانی و دخترانه</p> <p>به... مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
مانا ماندنی، پایدار مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
آریسا اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته س... مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
آرون صفت نیک و خصلت پسندیده مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
آناشید مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی ش... مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
ساتین محبوب و دوست داشتنی مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
محیصا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه محیصا با تلفظ /M&ael... مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
آرتام والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
ارشام آرشامه مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
آرسان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده