اسم دختر با آ

نام معنی نام جزییات
فاطمه زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیام... مشاهده
حلما به ضم ح ، جمع حلیم ، صبوران ، دختران صبور مشاهده
زهرا روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص) مشاهده
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
مرسانا <p>نام دخترانه مرسانا با تلفظ /Mer.sā.nā/ و املا M... مشاهده
آوا صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی ب... مشاهده
هانا <p>نام دخترانه هانا با تلفظ /Hā.nā/ و املا Hana یا... مشاهده
ریحانه ریحان مشاهده
مهرسا <p>نام مهرسا با تلفظ /Mehrsā/ مرکب است از دو واژه... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
یسنا حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است مشاهده
النا نورانی مشاهده
رها نجات یافته، آزاد مشاهده
رایان نام کوهی در حجاز مشاهده
نورا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه نورا با تلفظ /Noorā/... مشاهده
زینب نام دختر علی (ع) و خواهر حسین(ع) مشاهده
لیانا <p>نام دخترانه لیانا با تلفظ /l&aelig;yānā/ و املا... مشاهده
محیا زندگی، حیات مشاهده
نیلا <p style="text-align: justify;">نام دخترانه نیلا ب... مشاهده
جانان <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه جانان با تلفظ Jānān... مشاهده
آیلین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آیلین، اسم ترکی با ت... مشاهده
هلیا خورشید مشاهده
ماهور نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی مشاهده
آوینا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آوینا با تلفظ /Āvinā... مشاهده
آوینا عشق مشاهده
نیکا چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران مشاهده
ترنم زمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه مشاهده
حسنا <p>نام دخترانه حسنا یا حُسنی با تلفظ /Hosnā/ و امل... مشاهده
عسل مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و د... مشاهده
سارا شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) مشاهده
الینا نام روستایی در نزدیکی رودیار مشاهده
هستی وجود، زندگی، زندگانی مشاهده
دیانا در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان ه... مشاهده
السا نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاش... مشاهده
آوین عشق مشاهده
ثنا <p>نام دخترانه ثنا با تلفظ /S&aelig;nā/ و املا San... مشاهده
روشا روشن مشاهده
رستا <p>نام دخترانه رُستا با تلفظ/Rostā/ و املا Rosta و... مشاهده
نهال <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه نهال با تلفظ /N&aeli... مشاهده
درسا <p>در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید</p... مشاهده
سلنا <p>&nbsp;نام دخترانه سلنا با تلفظ / se.le.nā/ و ام... مشاهده
کیانا طبیعت مشاهده
هلنا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یون... مشاهده
سارینا خالص،پاک مشاهده
گندم <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه گندم با تلفظ /G&aeli... مشاهده
نازنین بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
پرنیا فرنیا مشاهده
نرگس از یونانی ، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و ز... مشاهده
ارغوان گلی قرمزرنگ مشاهده