اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
آئیل نام پرنده ای است مشاهده
آب حیات آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که... مشاهده
آب ناهید نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
آباد تندرست و مرفه ، آراسته مشاهده
آبادیس نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی مشاهده
آباریس موبد معروف دوره هخامنشی مشاهده
آباقا نام فرزند هلاکوخان مغول ، دومین ایلخان مغول مشاهده
آباگران‎ ‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎ مشاهده
آبان نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام... مشاهده
آبان آسا مانند آبان‎ - آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آ... مشاهده
آبان داد داده آبان‎ - کسی که در ماه آبان متولد شده است مشاهده
آبان دخت دختری که در آبان به دنیا آمده، دختر آبان، نام همسر... مشاهده
آبان دیس مانند آبان مشاهده
آبان زاد زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است مشاهده
آبان سا مانند آبان مشاهده